Waarom afbouwen?

Waarom afbouwen? 

Niet iedereen kiest ervoor om antidepressiva af te bouwen. Toch vinden sommige mensen het onprettig om afhankelijk te zijn van antidepressiva. De redenen om antidepressiva af te bouwen verschillen.  

Sommigen willen graag op eigen kracht het leven aankunnen en kiezen daarom om antidepressiva af te bouwen. Anderen voelen een afvlakking in emoties en voelen dat ze niet meer helemaal zichzelf zijn. Ook kunnen bijwerkingen van de medicijnen een reden zijn voor mensen om af te bouwen. Deze bijwerkingen zijn meestal niet ernstig, maar kunnen wel als vervelend ervaren worden. 

Audiofragment: antidepressiva afbouwen
Audiofragment: antidepressiva doorslikken

Begeleid afbouwen

Het afbouwen van antidepressiva wordt niet door iedereen als makkelijk ervaren. Een deel van de  mensen ervaren de eerste maanden een ‘rebound effect’. Dit betekent dat er veel depressieve gevoelens kunnen zijn, maar ook andere klachten. Veel mensen starten daarna toch weer met antidepressiva. 

Het is verstandig om antidepressiva met hulp van een arts af te bouwen. Daarnaast laat onderzoek zien dat het gelijktijdig starten met een Preventieve Cognitieve Training bescherming biedt. 

Audiofragment: begeleid afbouwen

Tips bij afbouwen

  • Kies een rustig moment in je leven 
  • Maak een goed afbouwplan samen met je behandelaar
  • Bouw langzaam af in een periode van twee weken tot een half jaar tot de minimale dosis
  • Vraag aan de huisarts naar de klachten die je kunt ervaren bij afbouwen 
  • Wanneer je klachten ervaart: stem met de behandelaar af over het afbouwen (tempo en dosis)
  • Druppels of taperingstrips kunnen helpen
  • Maak met je behandelaar afspraken hoe vaak je elkaar tussentijds ziet. 
  • Combineer het afbouwplan met het volgen van PCT

Zwangerschap en antidepressiva

Zwangerschap en antidepressiva

Veel vrouwen die antidepressiva slikken en zwanger willen worden (of al zwanger zijn) vragen zich of het slikken van antidepressiva kwaad kan voor hun ongeboren kind. Helaas is het antwoord daarop nog niet helemaal duidelijk. Daarom wordt dit momenteel onderzocht in de Stop or Go studie.

De Stop or Go studie is een onderzoek onder zwangere vrouwen die antidepressiva slikken om een nieuwe depressie te voorkomen. Wij vergelijken het begeleid afbouwen van antidepressiva met het doorslikken van antidepressiva. Ook bekijken we wat afbouwen of doorslikken van antidepressiva betekent voor het (ongeboren) kindje.

Stop staat voor het begeleid afbouwen van antidepressiva. Bij het afbouwen wordt een terugvalpreventie training gegeven die zich richt op het voorkómen van depressieve terugval.

Go staat voor het doorslikken van antidepressiva