Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan voorkomdepressie.nl. Voorkomdepressie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of indien van toepassing uw specialist). 

De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Voorkomdepressie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten van andere websites waarnaar verwezen wordt op voorkomdepressie.nl.